Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Møteplassen

Møteplassen

På Møteplassen tar vi inn helsingar til små og store jubilantar, i tillegg til meldingar om fødslar, trulovingar og bryllaup. Meldingar med bilde kostar kr. 150,-. Vi sender faktura. Meldingar utan bilde er gratis.

Bilde må vera av nyare dato og i JPG-format.

Innleveringsfristar:

Fristen for å sende inn linjeannonse er kl. 14.00 tre dager før annonsen skal på trykk.
 
Send tekst, bilde og fakturaadresse til bn@bygdanytt.no. Oppgje også mobilnummeret ditt.

Lagsnytt

Dette er ein informasjonskanal for lokale lag og organisasjonar. Innrykk om arrangement utan inntekt eller der inntekta går til veldedige formål, er gratis. KUN EITT INNRYKK. Teksten kan innehalde informasjon om kva, kor, når og arrangør. Teksten skal ikkje innehalde kontakt-, pris- eller salsinformasjon.

Innleveringsfristar:

Fristen for å sende inn linjeannonse er kl. 14.00 tre dager før annonsen skal på trykk.

Send meldinga di til lagsnytt@bygdanytt.no

Husk å oppgje namnet og mobilnummeret ditt, slik at vi kan ta kontakt dersom noko er uklart. Anonyme meldingar kjem ikkje på trykk.

 
Lesarinnlegg

Send oss lesarbrev, kommentarar, kronikkar og «Mi meining» på e-post til bn@bygdanytt.no. Bygdanytt har rett til å redigera innlegg og  kutta i meiningsytringar som er for lange.